> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 6/2009

Záznam přidán/aktualizován: 3. listopad 2009 v 13.48 hod.

Ján FIGEĽ: Vzdelávanie ako dôležitý faktor ekonomického rastu .... 515

Ivan OKÁLI-Karol MORVAY - Karol FRANK - Herta GABRIELOVA - Tomáš JECK - Ivana ŠIKULOVA: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2008 .......................................... 524

Vladimír BALAŽ: Formovanie názorov na pociťovanú a očakávanú infláciu. Pohľad behaviorálnej ekonómie......................... 568

Štěpánka ZEMANOVA: Amartya Kumar Sen - ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu........................... 587

Z vedeckého života

Jana PELIOVA - Urban KOVÁČ: Verejná ekonomika a ekonomická sloboda.................................................... 600

Alexandra (BENHAM- Lee BENHAM - Urban KO VÁČ - John NYE -Maroš ŠARVÁTKA - Mary M. SHIRLEY: Institutional Economics: A Crucial Tool for Understanding Economic Development........... 603

Správy

Zdroje konkurenčných výhod v 21. storočí - Tatiana Bujňáková...... 608

Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU

a dalších zemích - Radek Jurčík............................... 612

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz