> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 8/2008

Záznam přidán/aktualizován: 20. listopad 2008 v 15.44 hod.

Krátce......................................................................................................................4

■ TÉMA: RŮST

„Správný" kapitalismus pro dlouhodobý růst, Jan Urban...................12

Spolupráce na systémové změně................................................................15

Deset kroků k udržitelnému růstu.......................................................... 18

Pět inovací, které změní život........................................................................19

■ STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Diverzita - motor globální konkurence.....................................................20

Krizový management a jeho zvládání, Miroslav Špaček.......................23

Znalosti a procesy, Ludmila Mládkova.......................................................26

Neodolatelný půvab šedé zóny....................................................................29

Učení se v praxi aneb Past zkušeností.......................................................30

Řízení cestovního ruchu v ČR, Eva Šimková..............................................33

■ EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Faktor Y: co pohání budoucí šéfy.................................................................36

Nejlepší zaměstnavatelé v Evropě...............................................................38

Formování dvougenerační strategie...........................................................39

Lze zastavit exodus po propouštění?.........................................................41

Jak rozvíjet marketing, Lubomír Jemala.....................................................42

Integrovaný direct marketing.......................................................................46

SEPA - jak dále? Tomáš Ivanský....................................................................48

Zviditelněte svůj problém..............................................................................50

Řízení změn ve světě informačních technologií, Miroslav Nejedlý...51

Banner je mrtvý, vítězí vyhledávač..............................................................53

Výběrová řízení: nabídky ušité na míru, Predrag Dukič......................54

SPECIÁL: MANAŽERSKÝ STYL

Komunikace - přednost i slabina manažera, Jan Molek.....................56

Jak reagovat na novou situaci......................................................................59

Obhajoba direktivního stylu vedení, Jakub Švec...................................60

Zkuste se zařadit do manažerské mřížky!.................................................62

Těšme se na inteligentní oděvy....................................................................63

■ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Odměňování a výkon, Pavel Franěk............................................................64

Akční vedení lidí, Pavel Náhlovský..............................................................67

Překvapte své zaměstnance..........................................................................68

K psychologii rozhodování, Vladimír Mařádek.......................................69

Citlivé záležitosti v týmu spolupracovníků..............................................70

Vyhovění, poslušnost a konformita v poli řízení.....................................71

■ KARIÉRA

Profil: Kávový mág, Van Kapoun...................................................................72

Problém spánkového deficitu.......................................................................76

Základy sebeprezentace, Vladimír Mařádek.............................................77

Pohled na pracoviště typu open space.....................................................78

Síla podnikové kultury.....................................................................................79

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz