> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 11/2009

Záznam přidán/aktualizován: 10. listopad 2009 v 14.07 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality

* Daňové aktuality

Termínový kalendář

* Listopad, prosinec 2009

Téma měsíce

* Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě od 1.1.2010 (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Pracovní právo

* Změny v zaměstnávání starobních důchodců na dobu určitou (JUDr. Petr Bukovjan)

* Propouštění zaměstnanců a jiné pracovněprávní nástroje řešení ekonomické krize (JUDr. Bořivoj Šubrt)

* Dovolená a překážky v práci - otázky a odpovědi z praxe (Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan)

* Ochrana soukromí na pracovišti - e-mailová pošta (JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková)

Nemocenské pojištění

* Změny tiskopisů pro uplatnění dávek z nemocenského pojištění - zákon č. 302/2009 Sb. (Zdeněk Křížek)

Zdravotní pojištění

* Specifické příklady placení pojistného na zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

* Neuspokojivé pracovní výsledky a výzva k jejich odstranění (JUDr. Petr Bukovjan)

* Několik poznámek k doktríně At-Will Employment a její aplikaci v ČR (JUDr. Martin Štefko, Ph.D.)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

Evropská unie

* Podpora v nezaměstnanosti není ve světě samozřejmostí (Bc. Petr Gola)

Názory a stanoviska

* K problematice přepočtu průměrného hodinového výdělku na průměrný měsíční výdělek zaměstnance (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Personalistika

* Controlling podnikového vzdělávání (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Otázky a odpovědi

* Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz