> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2009

Záznam přidán/aktualizován: 16. listopad 2009 v 07.08 hod.

Kateřina Ronovská: Hledání společných východisek pro právní rámec občanské společnosti v Evropě ..............1137

Ladislav Orosz: Ústavy štátov strednej a východnej Európy (pokus o všeobecnú charakteristiku)................. 1148

Jan Chudoba: lus dissolvendi v ústavním právu Ruské federace:

problematické aspekty v teorii i praxi.............1158

Jaroslav Krecht: Normativní systémy a jejich aparát.......1186

Erika Kŕčová: Právo medzinárodných investícii v kontexte mondia-lizácie............................1197

Ondrej Svaček: Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu

trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace .......1211

RECENZE A ANOTACE

Jan Wintr: Jiří Přibáň: Právní symbolismus. O právu, čase a evropské

identitě, Filosofía, Praha 2007, 274 s..............1236

Alena Pauličková: Skulová, S. a kol.: Správní právo procesní. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2008, 428 s.............................1238

Pavel Šturma: Vladislav David. Pavel Sladký, František Zbořil: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, Praha, Leges 2008, 432 s.............................1240

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Filip Ščerba: Zpráva o konferenci „Olomoucké právnické dny 2009" (sekce trestního práva) ....................1244

Rao^ek Jurčík: Zpráva z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference „Veřejné zakázky a PPP projekty", konané ve dnech 28. - 29. května 2009.........................1246

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz