> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 11/2009

Záznam přidán/aktualizován: 2. prosinec 2009 v 08.57 hod.

ÚVODNÍK

Chytřejší bankovnictví (Pavel Šiška)

FOKUS: ZAOSTŘENO NA BANKOVNÍ POPLATKY

ROZHOVOR

Mojmír Hampl: Nesnesitelná lehkost vzniku evropské regulace

SVĚTOVÉ FINANCE

MMF: Reforma po reformě (Petr Procházka, Petr Sedláček)

PŘÍLOHA: FINANCOVÁNÍ MUNICIPÁLNÍCH PROJEKTŮ

Propad daňových příjmů ještě nemusí přinést nižší rating

(Kateřina Hamplová, Andrea Wehmeier)

Obezřetnější přístup je namístě (Tomáš Kulman)

JESSICA - strukturální fondy trochu jinak (Karel Půbal, Jitka Damborská)

Ochrana a zhodnocení finančních rezerv

Vztahy bank a municipalit se nezhoršují ani v průběhu recese

Volné prostředky - když už jsou, jak s nimi naložit? (Lukáš Vácha)

MĚNA A REGULACE

Jak se podnikový sektor vyrovnává s ekonomickou krizí? (Petr Jakubík)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Evropské platební systémy na scestí

LEGISLATIVA

K insolvenčnímu řízení s evropským mezinárodním prvkem (Filip Hanzlík)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovnictví v roce 2015 (Marek Richter, Martin Mančík)

Přední manažeři v pojišťovnictví očekávají v nejbližších 12 měsících růst

LEASING A FACTORING

Tomáš Moravek: Factoring jako financování do nepohody Operativní leasing je stále populárnější (Martin Mitterwald)

SPECIÁL: OUTSOURCING JAKO STRATEGIE BUDOUCNOSTI

TECHNOLOGIE

Kvalitnější data přinášejí kvalitnější business (Pavel Kmínek)

NA ZÁVĚR

Globální centrální banka: dobrý, nebo špatný nápad?

CONTENTS

EDITORIAL

Smarter Banking

FOCUS: FOCUSED ON BANK CHARGES

INTERVIEW

Mojmír Hampl: The Unbearable Lightness of the Creation of European Regulation

WORLD FINANCE

IMF: One Reform after Another

1 8-12

12

14

SUPPLEMENT: MUNICIPAL PROJECT FINANCING I-VIII/17-24

CURRENCY AND CIRCULATION

How Does the Business Sector Deal with the Economic Crisis? 25

COMMERCIAL BANKING

European Payment Systems Going Astray 26

LEGISLATION

On Insolvency Proceedings with European International Element 28

INSURANCE

Insurance in 2015 30

Insurance Leading Mangers Are Expecting Growth in the Forthcoming Twelve Months 31

LEASING AND FACTORING

Tomáš Moravek: Factoring as Financing for Bad Times 32

Operational Leasing Still More and More Popular 33

SPECIAL: OUTSOURCING AS A STRATEGY FOR THE FUTURE 34-36

TECHNOLOGY

Higher-Quality Data Bring Higher-Quality Business 37

CONCULSION

Global Central Bank: Good or Bad Idea? 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz