> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2009

Záznam přidán/aktualizován: 14. prosinec 2009 v 15.10 hod.

Zbyněk Revenda: Monopoly centrálních bank a emise peněz (Central Bank Monopolies

and Money Issuance).......................................579

Miroslav Kollár, Luboš Komárek: Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank (Selective Approaches and Experiences with Problematic Assets in Banking Sector).......601

Libor Zídek: Globalizace a světové hospodářství (Globalization and the World Economy) . . . 622

Petr Budinský, Radim Valenčík: Teorie redistribučnich systémů (Theory of Redistribution Systems)..............................................644

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Jiřina Jílková, Lenka Slavíková: Ekonomie životního prostředí na rozcestí (Economics

of the Environmental Protection on the Crossroad)........................660

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Tomáš Otáhal: Problém zastoupení v nové institucionální ekonomii (The Agency Problem

in New Institutional Economics)..................................677

Luděk Kouba: Návrh klasifikace soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu

(The Proposal of Original Classification of Contemporary Social-Economic Approaches

to the Growth Theory).......................................696

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Za Felixem Koschinem (In Memory of Felix Koschin)......................714

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Stanislav Polouček, Marek Badík: Čile bankovních akvizic a možnost jejich předvídání

(Bank Acquisition Targets and their Possible Prediction).....................716

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz