> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 12/2009

Záznam přidán/aktualizován: 14. prosinec 2009 v 15.15 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality

Daňové aktuality

Termínový kalendář

Prosinec 2009, leden 2010

Téma měsíce

Změny v důchodovém pojištění od roku 2010 (JUDr. Jan Přib)

Pracovní právo

Znovu ke zkušební době (JUDr. Petr Bukovjan)

Mimořádné odměny (JUDr. Bohuslav Kahle)

Dovolená a překážky v práci - otázky a odpovědi z praxe (Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan)

Daň z příjmů

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků přijaté v roce 2009 - I. část (Katarína Dobešová)

Zdravotní pojištění

Náhrada mzdy ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Závodní preventivní péče

Pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Judikatura

Závazek zaměstnance z kvalifikační dohody (JUDr. Petr Bukovjan)

Anglický list

Empoloyment update (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

Názory a stanoviska

Nová výkladová stanoviska AKV (JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt)

Rekapitulace

Tematický obsah časopisu za rok 2009

Rekapitulace 57. ročníku časopisu Práce a mzda

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz