> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 12/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. prosinec 2009 v 12.17 hod.

ÚVODNÍK

Jaký bude rok 2010? (Jan Bureš)

FOKUS: DEVIZOVÉ REZERVY A REZERVNÍ MÉNY

Nadvláda dolaru nekončí (Karel Machala) Vladimír Tomšík: Podíl dolarů postupně klesá

ROZHOVOR

Helena Suchánková: Trendy směřují k týmově práci

SVĚTOVÉ FINANCE

Stěžejní výzvou zůstávat bonita klienta

Debora Revoltella: Poptávka po úvěrech poroste pomalu

MĚNA A REGULACE

ČNB vydává nový vzor bankovky v hodnotě 5000 Kč

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Co dál se spokojeností zákazníků? (Vladimír Votápek)

Jak je to s bankovními poplatky? (Patrik Nacher)

Karol Piovarcsy: White labeling ve finančním sektoru a jeho výhody

Naštvaní klienti připraví finanční ústavy ročně o miliardy korun

PŘÍLOHA: POJIŠŤOVNY A PODPORA PRODEJE POMOCÍ IT

Pojišťovnictví v ÖR 2009-2010: trendy, výzvy, rizika (Judita Říhová, Roger Gascoigne) Osm trendů v životním pojištění (Zdeňka Zlesáková)

LEASING A FACTORING

Stefan Rasche: Operativní leasing těží z hospodářské krize Leasing za tři čtvrtletí klesl o více než polovinu

SPECIÁL: BUSINESS INTELLIGENCE (NEJEN) V BANKÁCH

Jiří Jech: Poznání inspiruje - business trendy a vize IT 2010 Čtyři trendy v Business Intelligence (Stephen Brobst)

TECHNOLOGIE

Proč archivovat a vyhodnocovat „logy" ve finančních institucích? (Robert Houser) Jak získat z ICT více za méně peněz (Jan Brodský)

NA ZÁVĚR

Janotův balíček: co přinese nového pro daně?

(Jana Vlčková, Jana Šťovíčková, Stanislava Dolejšová)

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

What Will the Year 2010 Be Like?

FOCUS: INTERNATIONAL RESERVES AND RESERVE CURRENCIES

INTERVIEW

Helena Suchánková: New Trends Heading towards Team Work

WORLD FINANCE

Client Creditworthiness Remains Crucial Challenge Debora Revoltella: Loan Demand Will Increase Slowly

CURRENCY AND REGULATION

The CNB Is Issuing a New CZK 5000 Banknote

COMMERCIAL BANKING

What Next with Satisfaction of Clients?

How Is It with Bank Charges?

Karol Piovarcsy: White Labelling in the Financial Sector and its Advantages

Angry Clients Deprive Financial Institutions of Billions of Crowns a Year

Supplement: insurance companies and it support for Sale

LEASING AND FACTORING

Stefan Rasche: Operational Leasing Benefits from the Economic Crisis Leasing Fell by More than Half over Three Quarters

SPECIAL: BUSINESS INTELLIGENCE (NOT ONLY) IN BANKS

TECHNOLOGY

Why to Archive and Assess „Logs" in Financial Institutions How to Acquire More from ICT for Less Money

CONCLUSION

Janota's Austerity Package: What New Will It Bring to Taxes?

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz