> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2010

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2010 v 10.55 hod.

Radek Malenovský: K problematice soudni kontroly aktů prezidenta republiky........................ 1

Dita Friniová: Obecné otázky opravných prostředků civilního řízení

ve Spolkové republice Némecko................ 37

Martin Štefko: Porovnání úpravy pracovni doby a doby odpočinku

pro účely směrnice č. 96/71/ES................ 52

Lenka Bezoušková: Uzavírání manželství podle islámského práva

a práva islámských zemí ................... 67

INFORMACE

Zbyněk Šín: Vědecké poznání zkvalitňuje legislativu ve Španělsku ................'............. 82

Markéta Thomannová-Korncrová: Přechodná opatření týkající se

složení Evropského parlamentu................ 90

RECENZE A ANOTACE

Karolina Adamová: Václav Pavlíček: O české státnosti. Úvahy a polemiky, 3. Demokratický a laický stát, Karolinum: Praha 2009, 543 s............................. 95

Marek Káčer: Svein Eng: Analysis of Dis/agreement with particular reference to Law and Legal Theory. Kluwer Academic Publishers 2003............................. 96

Pavel Maršálek: Karolina Adamová, Ladislav Krížkovský: Dějiny myšleni o právu. I. vyd. Praha, Euro lex Bohemia a VIP Books 2007, 305 s....."..................... 100

Míchal Tomášek: Vladimír Solnař, Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Marie Vanduchová: Systém českého trestního práva, 1. vyd., Novatrix, Praha 2009, 960 s.................. 101

Karel Malý: Freia Anders: Strafjustiz im Sudetengau 1938 - 1945, R. Oldenburg - Verlag München 2008, Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 112, 551 s............. 103

Alena Pa u lieková: Škrinár, A., Nevolná, Z. a ko!.: Obchodné právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. r. o., Plzeň 2009, 335 s..................'........ 106

Z VEDECKÉHO ŽIVOTA

Veronika Hradilová: Letní program Siamenské akademie mezinárodního práva v Číně..................... 108

René Petráš: Mezinárodní konference Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946-1948) ... MO

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz