> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 25/2009

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2010 v 11.02 hod.

K vydání 25. čísla časopisu Pojistné rozpravy / Number 25 of the bulletin Pojistné rozpravy Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

K úpravě pojistného podvodu v novém trestním zákoníku / An insurance fraud in new Criminal Code prof.JUDr. Pavel Sámal, Ph.D.

Úprava eGovernmentu v českém právu / eGovernmenl in the Czech legislation Mgr. Jan Břeň

Některé změny, které přinesl zákon o pojištbvnictví, a zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojištbvnictví / Some amendments brought forward by new Insurance Act and the Act amending certain acts due to adoption of the Insurance Act JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vlodimír Přikryl

Řídicí a kontrolní systém - kvalitativní požadavky na výkon činnosti pojišťoven a zajišťoven na finančním trhu ČR / System of governonce - qualitative requirements on pursuit of activities of insurance and reinsurance undertakings in the financial market of the Czech Republic RNDr. Monika Šiástková, Ing. Věra Mazánková

K problému aplikovaného výzkumu v pojišťovnictví / An applied research in insurance industry prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc

Finanční krize ve východní Evropě / Financial crisis in the Eastern Europe Dr Christoph Plein

„Silniční zákon" včera a dnes / "Road traffic law" yesterday and today Michal Šimon

Ekologická újma a finanční zajištění / Environmental Damage and Financial Security Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

Nová struktura evropského dohledu nad finančními institucemi /

New structure of the European supervision of the finoncial institutions Ing. Josel Čížek

Kvalitativní požadavky v rámci režimu Solventnost II / Qualitative requirements in Ihe Solvency II Regime Mgr. Kamila Šimonova

Některé typy obchodních smluv podle zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. z pohledu práva výkonu dohledu v pojišťovnictví / Certain types of commercial contracts occording to the Insurance Act No. 277/2009 Coll. having regard to the right to exercise supervision in insurance industry Drahomír Kubáň

Použití vlastního kreditního ohodnocení při výpočtu technických rezerv pojišťovny /

Use of self credit assessment in calculation of technical provisions of insurance undertaking Hana Havlíčková

Modelování kapitálu neživotní pojišťovny / Capital modelling of non-life insurance undertaking RNDr. Ing. Ivajuslová, Ph.D.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz