> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 9/2009

Záznam přidán/aktualizován: 3. únor 2010 v 11.38 hod.

Douglas DOW-Soňa FERENCIKOVA: The Measurement of Psychic Distance: Case of Foreign Investors in Slovakia.................... 837

Eva GRMANOVÁ - Josef JABLONSKÝ: Analýza efektívnosti slovenských a českých poisťovní pomocou modelov analýzy obalu dát....... 857

Mária VOJTKOVA - Vladimír KVETAN: Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov........................ 870

Peter KRJŠTOFÍK - Mária KANDEROVA: The Impact of Financial Reform on Slovak Firms' Corporate Capital Structure............... 891

Miroslav GRZNÁR - Ľuboslav SZABO - Naděžda JANKELOVÁ: Agrárny sektor Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie....... 903

Dana SVIHLOVA: Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia

a implementácia na príklade Kanady............................ 918

Glosy

Významný prínos k riadeniu a spravovaniu zdrojov spoločného vlastníctva - Koloman IVANIČKA .................................... 933

Recenzie

WORKIE, T. MENBERE a kolektív: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza: príčiny - náklady -východiská - Vanda Vašková.................................. 940

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz