> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2009

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2010 v 15.12 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Martin Mandel, Vladimír Zelenka: Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled

na příkladě České národní banky (Central Bank Losses. An Economic and Accounting

Perspective Using the Example of the Czech National Bank).......................723

Mojmír Hájek, Jiří Mihola: Analýza vlivu souhrnné produktivity faktorů na ekonomický růst ČR

(Analysis of Total Factor Productivity Contribution to Economic Growth of the Czech Republic).....740

Petr Hájek, Michal Střižík, Pavel Praks, Petr Kadeřábek: Možnosti využití přístupu latentní sémantiky při předpovídáni finančních krizí (Possibilities of Financial Crises Forecasting with Latent Semantic Indexing).........................................754

Ivana Kraftová, Jiří Kraft: Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus tržní autoregulace? (The Sustainable Growth of Regional Economies: Targeted Regulation vs. Market Auto-Regulation)..............................................763

Martin Dlouhý: Ekonomie péče o duševní zdraví v ČR (Economics of Mental Health

Care in the Czech Republic)........................................792

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Jiří Fotr, Eva Kislingerová: Integrace rizika a nejistoty do investičního rozhodování a oceňováni

(The Risk and Uncertainty Integration into the Investment Decision and Evaluation)...........801

lva Honová: Půda z pohledu dějin ekonomických teorií (Land in the History of Economic

Thought)..................................................827

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Za profesorem G. J. Stallerem (In Memory of G. J. Staller)........................842

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Dalibor Roháč: Štatistická významnosť: účinný nástroj alebo škodlivý mýtus?

(Statistical Significance: a Powerful Tool or a Mischievous Myth?)....................844

Josef Arit, Jan Vejmělek: Ucelená analýza fungování úrokového transmisního

mechanismu (The Comprehensive Analysis of the Interest Rates Transmission Mechanism)......849

Milan Žák, Petr Vymetal: Mimo hlavní proud (Out of the Mainstream)..................851

Jitka Koderová: Nástin vývoje hospodářské politiky 1900-2007 (Economic Policy

Development During 1900-2007).................................... 857

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz