> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2010

Záznam přidán/aktualizován: 16. únor 2010 v 08.37 hod.

Pavel Ondřejek: Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu členských států EU -

reflexe současného stavu a budoucího vývoje ......... 113

Peter Rosputinský: Právo občana EU na konzulárnu ochranu . . 130 Ondrej Frinta: Právní rámec náhradní rodinné péče ve Spojeném

království Velké Británie a Severního Irska .......... 161

Helena Hrubesová: Přehled mezinárodního práva soukromého v USA a v jednotlivých státech USA s důrazem na jeho použití

na smlouvy uzavírané přes internet .............. 177

Veronika Bílková: Tróji spravedlnost pro íránské mudžáhidy? . . 191 Jan Musil: Zemře] profesor Hans-Hcinrich Jescheck....... 218

RECENZE A ANOTACE

Michal Bartoň: Suchánek, R., Jirásková, V. el al.: Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základného zákona, Praha: Leges 2009, 384 s.......................... 220

Ondřej Horák: Skřejpková, Petra (ed.): Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009......221

Stanislav Přibyl: Ján Jacoš: Cirkevné právo. Prešovská univerzita v Prešově, Pravoslavná bohoslovecká fakulta, Prešov 2006, 174 s............................. 226

Antonín Sýkora: Zdeněk Veselý: Dějiny diplomacie, Oeconomica, Praha 2008, 290 s....................... 227

Michal Bevilaqua: Marián Ševčík a kol.: Správne právo procesné,

EUROUNION, Bratislava 2009, 415 s............. 228

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Vilém Knoll, Michal Šejvl: Státní symboly ve střední Evropě po roce 1989 .......................... 230

Alžběta Krausová: Zpráva z konference 1. dny českého práva informačních a komunikačních technologií............ 230

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz