> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 17. březen 2010 v 08.26 hod.

Jana Turoňová, David Seh n á lek: Nařízení o výživném a postavení

mezinárodních smluv v Evropské unii............. 233

Marek Káčer: Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom systéme .............................. 251

Antonín Lojek: Formy azylového práva v raném novoveku .... 273

Stanislav Přibyl: Úvodní kánony Kodexu kanonického práva . . . 295

RECENZE A ANOTACE

JanHurdik: O. Frinta: Právnické osoby. I. vydáni. Praha: Univerzita

Karlova, Právnická fakulta 2008. 217 s............. 325

Karolina Adamová: Petráš, R., Petrův, H., Scheu, H. Ch.: Menšiny

a právo v České republice, Auditorium Praha, 2009, 500 s. . . . 328

Miroslav Černý: Amália Diurni, Dieter Henrich: Percorsi europei di diritlo pri vato comparato, Giufrré Editore, Miláno 2006, 266 s. a Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, a eura di Amália Diurni, Giuťfré Editore, Miláno 2008, 334 s...... 329

Alena Pauličková: J. Straka: Lesk a bída diplomacie (Diplomacia

staroveku a stredoveku), Bratislava 2009, 235 s......... 332

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Stanislav Přibyl: Mezinárodní konference „Financování církvi a náboženských společností ve 21. století"............. 336

Pavel Hamerník: Mezinárodní konference o specifikách a autonomii

sportu v EĽ ......................... 33"

Pavla Stoklasová: Zpráva ze 14. ročníku Jesennej Školy práva . . 338

Zdeňka KrálíČková: Zpráva z mezinárodní konference „Sbližování a rozcházení českého, slovenského a polského rodinného práva"............................ 340

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz