> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2010

Záznam přidán/aktualizován: 23. březen 2010 v 08.34 hod.

Milan Sojka: Monetární politika Evropské centrální banky a její teoretická východiska

pohledem postkeynesovske ekonomie (Monetary Policy of the European Central Bank

and its Theoretical Resources in the View of Postkeynesian Economy)..................3

Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová: Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky

v letech 2001-2008 (Growth, Stability and Convergence of the Czech Economy

in the Years 2001-2008).......................................... 20

David Prušvic: Evropská fiskální pravidla a jejich účinnost: prvních 15 let

(European Fiscal Policy Rules: First 15 Years).............................. 51

Luboš Komárek, Kamila Koprnická, Petr Král: Dlouhodobá reálná apreciace

jako fenomén ekonomické konvergence (A Long-Term Real Appreciation

as the Phenomenon of Economic Convergence)..............................70

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Jan Korda: Komparace nového konsensu jako teoretického rámce cílování inflace s postkeynesovskou ekonomií (A Comparison of New Consensus as a Theoretical Framework of Inflation Targeting with Post-Keynesian Economics.....................92

František Svoboda: Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii

(Gifts Economy and its Reflection in Economics).............................105

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Pavel Sirůček: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2009

(Nobel Prize in Economics 2009 Winners).................................130

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Dalibor Roháč: Pohľad do histórie ekonomického myslenia

(A Look at the History of Economic Thinking)...............................137

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz