> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2010 v 14.48 hod.

ÚVODNÍK

Oáza klidu v rozbouřeném finančním světě? (Roger Gascoigne)

FOKUS: RATING A JEHO ROLE PŘI VZNIKU KRIZE

Ratingové agentury, krize a regulace (Karel Machala) Petr Vinš: Investoři v době krize opustili riziko

ROZHOVOR

Brian Lang: Více komfortu při placení kartou

SVĚTOVÉ FINANCE

Jednotné inkaso napříč Evropou (Jaroslava Gregová) Singapurský rok tygra (Michal Tomášek)

PŘÍLOHA: FINANČNÍ PRODUKTY PRO MUNICIPALITY

Rok negativ i pozitiv pro obce (Věra Kameníčková)

Individuální obsluha i zajímavé pojistky

Propad sdílených daní, priority, úvěry

Partnerství regionů soudržnosti a bank v praxi (Lýdia Stoupová)

Jaký je názor bankovních domü

Na obzoru jsou nové výzvy

Pominula již finanční rizika pro samosprávy? (Jana Chuchvalcová)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Buďte mobilní bezpečně! (Jan Čaboun) Skóre předpoví, kdo přestane splácet (Radek Soukup) Český bankovní systém se připravuje na změny ve výplatách náhrad vkladů (Bořivoj P. Pražák)

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Bezpečně vydělávat (Petr Břicháč)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Poradcům chybí „tah na branku" (Martin Snížek)

SPECIÁL: MODERNÍ PŘÍSTUP K CRM A SYSTÉMOVÉ INTEGRACI

NA ZÁVĚR

Tvorba opravných položek: můžete daňově uznat více? (Stanislav Machek)

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: ARCHIV MASTERCARD

CONTENTS

EDITORIAL

Oasis of Peace in the Stormy Financial World?

FOCUS: RATING AND ITS ROLE DURING THE CRISIS

Rating Agencies, Crisis and Regulation

Petr Vinš: Investors Left a Risk during the Crisis

INTERVIEW

Brian Lang: More Comfort when Paying with Payment Card

WORLD FINANCE

Uniform Collection across Europe Singapore Year of Tigre

SUPPLEMENT: FINANCIAL PRODUCTS FOR MUNICIPALITIES

COMMERCIAL BANKING

Be MobiJe Safely!

The Score Will Predict Who Will Stop Repaying

The Czech Banking System Is Preparing

for Changes in Deposit Compensation Payments

INVESTMENT BANKING

To Earn Safely

INSURANCE

Advisors Are Lacking „Efficiency"

SPECIAL: MODERN ACCESS TO CRM AND SYSTEM INTEGRATION

CONCLUSION

Tax Aspects of Provisioning

40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz