> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2010

Záznam přidán/aktualizován: 6. duben 2010 v 08.42 hod.

Ekonomie

Economics

Aplikácia viacrozmerných metód pri meraní chudoby.............................6

Application of Multidimensional Methods to Measure Poverty Viera Labudová, Mária Vojtková, Bohdan Linda

Miera regionalizácie inovačných politík a jej vplyv

na inovačnú výkonnosť regiónov..............................................................23

The Level of Regionalization of innovation Policies and Their Impact on Innovation

Performance of Regions

Nataša Urbančíková, Peter Burger

Terciární vzdělání jako složka Indexu genderove spravedlnosti..........37

Teritary Education as a Part of the Gender Equity Index Václav Urbánek, Kateřina Maršíková, Pavla Řehořová

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Basic Principles of the Valuation of Insurance Agencies.....................47

Základní principy oceňováni pojišťoven Milan Hrdý, Eva Ducháčková

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie.............................60

Success-Ability Based Conception and Its View of Strategy Robert Zich

Motivační systém jako faktor zvyšování efektivnosti podniku.............76

incentive System as a Factor of Firms' Efficiency Improvement Václav Janeček, Josef Hynek

Personální hodnocení jako controllingový nástroj řízení

pracovního výkonu....................................................................................91

Personnel Evaluation as a Controlling Tool of the Management of the Work bfficiency Alice Reissová

Activity-Based Costing Application Methodology for

Manufacturing Industries.........................................................................103

Metodika aplikace kalkulace Activity-Based Costing v průmyslových firmách Boris Popesko

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Vybrané aspekty internacionalizace vnitřního obchodu v teoretických

přístupech a v empirickém zkoumání v České republice

v období transformace...........................................................................115

Selected Aspects in Internationalization of the Internal Trade in Theoretical Approaches and in Empirical Research in the Czech Republic in the Era of Transformation Halina Starzyczná

Informační management

Information Management

Výzkum uplatnění znalostního managementu v českých podnicích......131

Knowledge Management in Czech Enterprises Petra Marešová

Různé

Recenze knih.............................................................................................145

Book Review

Pokyny pro přispěvatele..........................................................................154

Notices and instructions for the Authors of the Aďicles

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz