> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2010

Záznam přidán/aktualizován: 13. duben 2010 v 08.34 hod.

Ján Matějka, Martin Janák: Normativní regulace prostředí datových schránek ........................ 345

Petr Hurka: Základní zásady pracovního práva.......... 373

František Poredoš: Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej kríze........ 385

Michal Tomášek: Fikce jednoty státního území - tertium compara-

tíonis předávání v EU a v USA ............... 400

Antonín Sýkora: Legitimi ( O povinném díle na dědictví podle Obnoveného zřízení zemského) ................. 411

DISKUSE

Jan Kober: Mezi Clio a Justitií: psaní o starší právní vědě a návrat jedné antologie........................ 419

RECENZE A ANOTACE

Harald Christian Scheu: Černá, D.: Standard lidských práv v Evropě, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009, 161 s............................. 431

Ondřej Trubač: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc, k 70.

narozeninám. Praha: Leges, 2009, 456 s............. 432

Bohumil Havel: Andcnas, M.. Wooldridgc, F: European Comparative Company Law. Cambridge University Press, 2009, 561 s. 434

Alena Pauličková: Mamojka, M. a kol.: Hospodářské právo, vydanie prvé, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009, 1 10 s...... 436

Karolina Adamová, Petra Skřejpková: Dvč publikace, které si zaslouží pozornost - J. Čechura: 5. 5. 1609 - zlom v nejdelším sněmu českých dějin, Praha: Havran 2009, 177 s. a J. Just: 9. 7. 1609 Rudolfův Majestát, Praha: Havran 2009, 158 s...... 438

René Petráš: Jana Osterkamp: Verfassunsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920-1939): Verfassungsidee Demokratieverständnis - Nationalitätenproblem (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte - Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main - Band 243), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2009, 309 s. . . 439

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz