> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2010

Záznam přidán/aktualizován: 17. květen 2010 v 08.38 hod.

STATI

Michal Bartoň: Obsahově neutrální versus obsahově zaměřená regulace svobody projevu a její víceúrovňová ústavní ochrana 441

Jan Bárta: Modus operandi ústavních delikventů......... 473

Jan Chudoba: Ústava Ruské federace aneb pyramida v pyramidě . 484

Jaroslav Krecht: Normy a jiné normativní akty ......... 502

Jaromír Vejrych, Radovan Vítek: Islámské dědické právo .... 510

RECENZE A ANOTACE

Jan Bárta, Michal Šejvl: Šturma, P., Tomášek, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století - III. Proměny veřejného práva, Karolinum Praha 2009, 481 s.................. 526

Monika Pauknerová: Společný referenční rámec pro evropské smluvní právo (Common Frame of Reference for European Con-tract Law) - tři zajímavé publikace nakladatelství Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov ............... 530

Alena Paulíčková: Čambáliková, M.: Sociálny štát: občianstvo,

práva, začlenenie, Vysoká škola v Sládkovičove, 2009, 138 s. 533

Stanislav Přibyl: Zdeněk Vojtíšek: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Edice „Deus el genles", svazek 14, Nakladatelství L. Marek, Brno 2009, 460 s.................... 534

Renáta Ježková: Pauličková, A., Tekáčová, K., Grossová, M. E.: Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, 197 s...................... 536

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jiří Jel ínek: „Trestní odpovědnost právnických osob". Zpráva o konferenci ............................ 537

Alena Pauličková: Správa zo slávnostného zasadnutia vedeckej rady Vysokej školy v Sládkovičove a udelenie čestnej vedeckej hodnosti Dr.h.c. prof. PhDr. Jaroslavovi Strakovi, DrSc.....539

Jiří Š ouša, jr.: Přednáška exprezidenta Spolkové rady Rakouské republiky prof. Herberta Schambecka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 19. ledna 2010 .................. 541

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz