> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 4/2010

Záznam přidán/aktualizován: 17. května 2010 v 08.40 hod.

K aplikaci komunitárního (evropského) práva správními soudy (Viktor Smejkal).............................................. 3

Stanovení místa plnění při poskytnutí služby po 1. 1. 2010 v zákoně o dani z přidané hodnoty

(Ing. Zdeněk Kuneš)................................................................................................................................... 14

Aprílový fejeton kterak vylepšit veřejné finance (JUDr. Petr Kolman, Ph.D.).................................................... 22

Pauličková a koľ: Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok (doc. JUDr. Karel Marek, CSc.)................. 23

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 24

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 33

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz