> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 5/2010

Záznam přidán/aktualizován: 28. květen 2010 v 13.11 hod.

OBSAH

ÚVODNÍK

Pod tlakem evropské regulace (Josef Tauber) 1

FOKUS: FINANČNÍ CENTRA - VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDY 8-10

Karavana táhne na Východ 8

Nové centrum ve východní Asii 9

Brazilské burzy spolupracují s čínskými, chtějí nahoru 9

ROZHOVOR

Martin Diviš: Více značek pod jednou střechou 11 SVĚTOVÉ FINANCE

Krize přiměla banky k efektivnějšímu řízení rizik 14 Silné značky obhájily své postavení a nepodlehly krizi 16

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

František Klufa: Komunikace je královnou jednání 19

Průzkum v přímém přenosu (Veronika Hladíková) 20

Zapomenutá banka (Pavel Juřík) 22

LEGISLATIVA

Využití rozsudku Evropského soudního dvoru v každodenní praxi

(Jana Šťovíčková, Tomáš Papoušek, Tomáš Brandejs) 24 LEASING A FACTORING

Jiří Matula: Dramatický propad leasingu a nárůst rizika 26 TECHNOLOGIE

Investice s okamžitou návratností (Robert Houser) 28 Rozvoj internetu v regionu střední a východní Evropy 29

PŘÍLOHA: NOVÉ IT PŘÍSTUPY V BANKÁCH 30-32

Cesty k zefektivnění realizace IT projektu (Jiří Sýkora) 30 Outsourcing - cesta k efektivnějšímu podnikání,

nebo nová podnikatelská příležitost (Jan Škanta) 31

SPECIÁL: BANKOVNÍ POHLEDÁVKY NA ČESKÉM TRHU 33-37 Prodej úvěrových pohledávek z bankovního retailového portfolia

(Jiří Klumpar, Roman Kalous) 33

Teritorialita exekučního řízení pohledem bankovního věřitele (Petr Oliva) 35

Role IT při vymáhání pohledávek (Tomáš Landovský) 36

NA ZÁVĚR

Češi začali kreditní kartou platit, z bankomatů už tolik nevybírají 40 FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

EDITORIAL

Under Pressure from the European Regulation 1 FOCUS: FINANCIAL CENTRES - ARISING STARS 8-10 INTERVIEW

Martin Diviš: More Trademarks under One Roof 11 WORLD FINANCE

The Crisis Forced Banks to Manage Risks More Efficiently

Strong Marks Defended their Positions and Withstood the Crisis 16 COMMERCIAL BANKING

František Klufa: Communication Is a Queen of Negotiation 19 Survey in Live Broadcast 20 Forgotten Bank 22

LEGISLATION

Utilization of Judgments of the European Court of Justice in Everyday Practice 24 LEASING A FACTORING

Jiří Matula: Dramatic Fall in Leasing and Increase in Risk 26 TECHNOLOGY

Investments with Immediate Return 28 The Development of Internet in the CEE Region 29

SUPPLEMENT: NEW IT APPROACHES AT BANKS 30-32

SPECIAL: BANKING LIABILITIES ON THE CZECH MARKET 33-37

CONCLUSION

The Czechs Started to Pay with Credit Cards,

Cash Withdrawals from ATMs Are on a Decline 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz