> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 5/2010

Záznam přidán/aktualizován: 28. květen 2010 v 13.16 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá

6 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezzlová, Mgr. Lenka Kubeková

i N T E RVI E W

10 s doc. JUDr. Ivou Chvátalovou, CSc.

TÉMA MĚSÍCE

11 Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v případech fúze zaměstnavatelů

JUDr. Jana Židoňová, JUDr. Jaroslav Stádník

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají v průměrném ročním přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, mají podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.

PRACOVNÍ PRÁVO 15 Odměna při odchodu do důchodu

Ing. Alena Chládková

17 Členství ve volební komisi a pracovní právo

Ing. Alena Chládková, JUDr Petr Bukovjan

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky proběhnou v pátek 28. 5. 2010 a v sobotu 29. 5. 2010 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zajišťovat hlasování a dozírat na jeho průběh budou v rámci těchto voleb jednotliví členové okrskových volebních komisí.

18 Používání soukromého silničního motorového vozidla při pracovních cestách zaměstnanců

JUDr Marie Salačová

22 Liberalizace v pracovněprávních vztazích a její meze

JUDr. Jaroslav Jakubka

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNI 26 Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

28 Zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištění

fng. Antonín Daněk

JUDIKATURA 31 Přijetí plnění od obchodního partnera zaměstnavatele jako porušení pracovní kázně

JUDr Petr Bukovjon

A -c .) ■;: .:■ v ... , í

33 Employment update

JUDr Nataša Randlová, Barbora Suchá

ZAMĚSTNANOST

34 Zdravotní stav uchazeče o zaměstnání

Mgr. Olga Bičáková

38 Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Mgr Olga Bičáková

BOZP

41 Podmínky ochrany zdraví při práci od 1. května 2010

Bc. Pavla Motyčková

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci nabývá účinnosti dnem 1. května 2010. K novelizaci citovaného nařízení vlády bylo přistoupeno na základě věcných důvodů, resp. ve snaze zjednodušit některé odborné postupy tak, aby byla redukována jejich náročnost pro potřeby praxe.

PERSONALISTIKA 48 Hledání východisek z kritických situací v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Ing. Jiří Stýblo

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

58 Květen, červen 2010

OTÁZKY A ODPOVĚDI

59 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz