> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2010

Záznam přidán/aktualizován: 16. červen 2010 v 13.47 hod.

STATI

Jan Wintr, Pavel RaEek: Zvyšováni trestní represe v letech 1993 at 2 0 0 8 ............................. 545

TomaS Břicháček: Je vymezeni pravomoci EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité? ................. 576

Alexandr Svetlicinii: Zvláštnosti vývoje a užívání smluvnich omezeni jako nashoje zajištění závazků v českém právu...... 607

Stanislav Piibyl: Smluvní právo s církvemi v České republice . . 623

GLOSY

Vladislav David: Opětně o spravedlivých válkách?........

RECENZE A ANOTACE

Ladislav Vojáček: Maly, K., Tomášek, M. et al.: Nove jevy v právu na počátku 21. století. I. Historičke impulsy rozvoje práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2009, 341 s.............

Jan Malíř: Mbongo, P., Vauchez, A. (editoři): Dans la fabrique du droit europeen. Scenes, acteurs et publics de la Cour de justice des Communautés européennes, Bruylant, Bruxelles 2009, 258 s. . .

Karel Maly: Milena Lenderova, Tomáš Jiránek, Marie Mackova: Z dějin Eeske katdodennosti, Život v 19. století, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, 430 s. . . .

Jan Matějka: Alena Mackova. Bohumír Stědroň: Zákon o elektrických úkonech a autorizovant konverzi dokumenth s komentářem, včetně souvisejících zákonů a provadteich předpisů. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 528 s...............

Alena Pauličková: Straka, J., Kadlec, J.: Medzinárodné vzťahy. Vysoká Škola v SladkoviEove a Compacto, s. r. o., Dunajská Streda, 2007, 300 s......................

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Rene Petráš: Odborný seminář Menšiny a pravo v České republice ............................. 663

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz