> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 5/2010

Záznam přidán/aktualizován: 16. červen 2010 v 13.49 hod.

Nejlepiipraktiky? Zdani klame, Jan Kojturiak.........................................12

Odvainy ustup mbie zachranit firmu........................................................I7

UspPla ti neuspPlaekonomie dobra?,Jan Trunetek.............................20

STRATEGICW MANAGEMENT

Kdy jit do boje.................................................................................................... 22

Vddcovstvi v (permanentni) krizi.................................................................28

Neviditelny teamwork, Pave1Ndhlovsky.....................................................32

Co by mPl vPdPt kaidy podnikatel, Jitka Srpova.....................................34

Stihla vyroba (2), JaroslavHerec....................................................................36

0 uspgchu inovatnich napadb.....................................................................38

Holisticky management, Alexander Huricit................................................39

Pro?a jak, JaroslavA. Jirasek..........................................................................40

EXEKUT~VN~MANAGEMENT

Co nefikat nadiizenemu..................................................................................42

Umite skutetne efektivne komunikovat,

Dagmar Binovaa rarkaKrkoikova........................................................... 44

Jak vyuiit hodnotu informaci........................................................................47

Pravda o nakladech IT.......................................................................................49

Prakticka aplikace a uskali ramcovych smluv, TomaiMachurek.......50

Souiadnice rozvoje managementu, ~ubomirJemala............................52

SPECIAL: ERP A BI

Systemy ERP v CR:situacea nove trendy,

Antonin Hamiik, Pave1Stefek..........................................................................54

Uiivatelska prace sERP potiebuje vzpruhu, PavelBMhovec..............56

Jak na uspory sERP, KamilPittner................................................................57

BusinessIntelligence strategie, Jan Skanta.............................................59

Po tem firmy touii, Hana revtikova............................................................60

Nove trendy v analyzeinformaci, BoiivojTydlitat...................................62

MANAZERSK~DOVEDNOSTI

Eticke dilema: Jak na to?.................................................................................64

Piedpokladem autority je dGv@ryhodnost,Jan Urban........................67

Jak vest multikulturni tym, Zuzana tempelova......................................70

1KARI~RA

Management pies hranice, Jan Kapoun..................................................... 72

Va5e cesta na vrchol..........................................................................................75

Manaier a intuice............................. ..............................................................76

Jak se stat dobrym rnanaierem, LucieKavalkova................................... 78

Vira v kreativitu ji m6ie vyvolat....................................................................79

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz