> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 6/2010

Záznam přidán/aktualizován: 16. červen 2010 v 13.56 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

* Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

* K DPH u zaměstnaneckých benefitů (Ing. Ladislav Pitner)

Téma měsíce

* Skončení zaměstnání - racionálně a bez emocí (JUDr. Jaroslav Jakubka)

Pracovní právo

* Otázky na aktuální téma z praxe (Ing. Alena Chládková)

* Předávání osobních údajů zaměstnanců do zahraničí (JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková)

Nemocenské pojištění

* K nárokům na dávky nemocenského pojištění v roce 2010 (JUDr. Jan Přib)

Zdravotní pojištění

* Funkcionáři a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

* Kritika zaměstnavatele a právo zaměstnance na svobodu projevu (JUDr. Petr Bukovjan)

Termínový kalendář

* Červen, červenec 2010

Interview

* s JUDr. Petrem Bukovjanem

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

Evropská unie

* Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii (Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.)

Zaměstnanost

* Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Mgr. Olga Bičáková)

* Je aktivita zaměstnavatele jako účastníka správního řízení před úřadem přáce důležitá? (JUDr. Jaroslav Stádník)

Personalistika

* Nejčastější chyby v motivaci zaměstnanců (Doc. JUDr. Jan Urban, CSc.)

Názory a stanoviska

* Výkladová stanoviska AKV přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV 20.4.2010 (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz