> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 22. červen 2010 v 11.09 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jan Kubiček, Leoš Vítek; Hodnocení veřejných projektů z hlediska společenské míry diskontace (Evaluation of Public Projects from the Social Rate of Discount Viewpoint) ...............291

Karel Janda, Eva Michalíková, Věra Potácelová: Gravitační a fiskální modely státní podpory

exportních úvěrů v České republice (Gravity and Fiscal Models of Government Support of Export

Credit in the Czech Republic).......................................305

Michal Hlaváček, Luboš Komárek: Rovnovážnost cen nemovitosti v ČR (Equilibrium

Development of House Prices in the Czech Republic)..........................326

Jan Pavel: Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury

(The Analysis of the Relationship Between the Rate of Competition and the Prices of Large

Transport Infrastructure Buildings).....................................343

Dagmar Brožová: Antidiskriminační zákon a jeho ekonomické a právni souvislosti z pohledu

liberální ekonomie (Antidiscrimination Act and Its Economic and Legal Connections from

the Liberal Economic View)........................................357

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Marek Loužek: Mikroekonomické základy reprodukčního rozhodováni (Microeconomic

Foundations of Reproductive Behavior)..................................374

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Markéta Arltová: Problém měření a hodnocení individuální vědecké výkonnosti (The Problem of Measurement and Evaluation of Individual Scientific Productivity)....................392

Joset Polášek: Josef Macek mezi liberálním socialismem a sociálním liberalismem (Josef Macek betAieen Liberal Socialism and Social Liberalism).............................402

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Lenka Slavíková, Jiřina Jílková: Elinor Ostrom - nositelka Nobelovy ceny za ekonomii

a její přínos pro ekonomii životního prostředí (Elinor Ostrom - Nobel Laureate for Economics

and her Contribution to Resource Economics)...............................419

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Pavla Vodová, Daniel Stavárek: Originální dvoujazyčná publikace (An Original Bilingual Publication) 424 Hana Scholleová: Řízení rizika v nefinančních institucích (The Risk Management

in Non-Financial Institutions) .......................................428

STATI ♦ ARTICLES

Jan Kubíček, Leoš Vítek: Hodnocení veřejných projektů z hlediska společenské míry diskontace (Evaluation of Public Projects from the Social Rate of Discount Viewpoint) ...............291

Karel Janda, Eva Michalíková, Věra Potácelová: Gravitační a fiskální modely státní podpory

exportních úvěrů v České republice (Gravity and Fiscal Models of Government Support of Export

Credit in the Czech Republic).......................................305

Michal Hlaváček, Luboš Komárek: Rovnovážnost cen nemovitosti v ČR (Equilibrium

Development of House Prices in the Czech Republic)..........................326

Jan Pavel: Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury

(The Analysis of the Relationship Between the Rate of Competition and the Prices of Large

Transport Infrastructure Buildings).....................................343

Dagmar Brožová: Antidiskriminační zákon a jeho ekonomické a právni souvislosti z pohledu

liberální ekonomie (Antidiscrimination Act and Its Economic and Legal Connections from

the Liberal Economic View)........................................357

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Marek Loužek: Mikroekonomické základy reprodukčního rozhodováni (Microeconomic

Foundations of Reproductive Behavior)..................................374

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Markéta Arltová: Problém měření a hodnocení individuální vědecké výkonnosti (The Problem of Measurement and Evaluation of Individual Scientific Productivity)....................392

Joset Polášek: Josef Macek mezí liberálním socialismem a sociálním liberalismem (Josef Macek between Liberal Socialism and Social Liberalism).............................402

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Lenka Slavíková, Jiřina Jílková: Elinor Ostrom - nositelka Nobelovy ceny za ekonomii

a její přínos pro ekonomii životního prostředí (Elinor Ostrom - Nobel Laureate for Economics

and her Contribution to Resource Economics)...............................419

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Pavla Vodová, Daniel Stavárek: Originální dvoujazyčná publikace (An Original Bilingual Publication) 424 Hana Scholleová: Řízeni rizika v nefinančních institucích (The Risk Management

in Non-Financial Institutions) .......................................428

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz