> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2010

Záznam přidán/aktualizován: 20. červenec 2010 v 13.13 hod.

STATI

Jana Ondřej ková: Smíšená forma vlády a Evropská unie .... 665 Jan Ondřej: Zákaz použití chemických a bakteriologických zbraní . 678 Ivan Humeník: Konanie o náhradu Škody na zdraví a možnosti využitia výsledkov dohíadu nad zdravotnou starostlivosťou .... 699 Jaroslav Krecht: Normativní systémy a vztahy mezi nimi .... 714

DISKUSE

Vilém Knoll: Výuka právní historie v České republice a její význam pro právní vzdělávání..................... 725

INFORMACE

Zbyněk Šín: Zájem o filozofii v současném Rusku........ 744

RECENZE A ANOTACE

Vladimíra Pejchalová-Griinwaldová: Stanislav Balík a kol.: DČ-jiny advokácie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Česká advokátní komora a Národní galerie Praha, Praha 2009, 271 s. ... 750

Antonin Lojek: R. PerráŠ: Menšiny v meziválečném Československu, Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Karolinum, Praha 2009, 437 s....................... 753

Milan Hodás: Luboš Blaha: Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická demokracia a teorie spravedlivosti), VEDA, Bratislava 2009, 528 s.......................... 754

Alena Pauličková: Círák, J. a kol.: Dedičské právo, Heuréka, 2009,

237 s............................. 755

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Tomášek: Singapurská konference o ochraně základních

práv a svobod v procesu dobré správy............. 758

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz