> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 6-7/2010

Záznam přidán/aktualizován: 20. červenec 2010 v 13.15 hod.

ÚVODNÍK

Patří leasing do starého železa? (Jiří Matula) 1

FOKUS: KRIZE EURA NA POZADÍ HISTORIE FINANČNÍCH KRIZÍ 8-10 První krize eura: analýza možných cest (Karel Machala) 8 Historie finančních krizí se opakuje 11

ROZHOVOR

Klára Gajdušková: Smrtelné hříchy komunikace 12

SPECIÁL: FINANČNÍ STABILITA 14-20 Tradiční model je v těžkých časech výhodný

(Petra Davidová, Eva Komárkova, Renata Opravilová) 14

Pojistný sektor čekají velké změny (Petra Davidová, Pavel Nájemník) 17

MĚNA A REGULACE

Inflace - a jak na ni vyzrát (Dirk Reinecker) 21 KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Lidé bankovním reklamám nevěří (Jaroslav Cir, Patrik Nacher) 22 Změní telepresence fungování bank? (Petr Růžička) 23 David Vondrák, Vít Kalvoda: Pomoc pro poradce i klienty 24 Většina Čechů si myslí, že se ekonomika z recese ještě nevzpamatovala (Veronika Hladíková) 26

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Stárnutí populace přináší nové příležitosti (Steve Ratz) 27 Akcie na jméno a na doručitele: výhody a nevýhody (Stanislav Polouček) 28

POJIŠŤOVNICTVÍ

Vyhlídky evropského pojišťovnictví 29 Enrico Bertagna: Lloyd's snahu získat licenci v ČR nevzdává 31

TECHNOLOGIE

Mikael Hagstróm: Banky se trvale zaměřují na řízení rizik 32 XBRL - klíčový faktor jak změnit způsob finančního výkaznictví

(Jindřich Vašina, Marek Salač) 34 Michal Seifert: Relevantní nabídka ve správnou chvíli 36

NA ZÁVĚR

Kreativita jako klíčový faktor pro budoucí úspěchy 40 SUPPLEMENT: VIRTUALIZACE VE FINANČNÍM SEKTORU

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

EDITORIAL

Is Leasing Good for the Scrap Heap? 1 FOCUS: THE EURO CRISIS AT THE BACKGROUND OF FINANCIAL CRISIS HISTORY 8-10 INTERVIEW

Klára Gajdušková: Deadly Sins of Communication 12 SPECIAL: FINANCIAL STABILITY 14-20 CURRENCY AND REGULATION

Inflation How to Get the Better of It 21 COMMERCIAL BANKING

People Do Not Believe Bank Advertising 22

Will Telepresence Change the Functioning of Banks? 23

David Vondrák, Vít Kalvoda: Assistance to Advisers and Clients 24

Most Czechs Think that the Economy Has Not Yet Recovered from the Recession 26

INVESTMENT BANKING

Population Ageing Brings New Opportunities 27 Registered Shares and Bearer Shares: Advantages and Disadvantages 28

INSURANCE

The European Insurance Outlook 29 Enrico Bertagna: Lloyd's Does Not Give up His Efforts to Obtain

a Licence in the Czech Republic 31 TECHNOLOGY

Mikael Hagstrom: Banks Are Steadily Focusing on Risk Management 32 XBRL - A Key Factor How to Change Financial Reporting Method 34 Michal Seifert: Relevant Offer at the Right Moment 36

CONCLUSION: CREATIVITY AS A KEY FACTOR FOR FUTURE SUCCESS 40

SUPPLEMENT: VIRTUAL IZ ATI ON IN THE FINANCIAL SECTOR

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz