> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2010

Záznam přidán/aktualizován: 16. srpen 2010 v 11.29 hod.

Jean-Michel SAHUT - Ľubica HIKKEROVA: Vnímanie uplatňovania

praktík yield manažmentu v hotelierstve.......................... 437

Petr TEPLÝ-Hana STÁROV Á - Jan ČERNOHORSKÝ: Value Creation of European Bank Mergers and Acquisitions in the 1998 - 2007 Period...................................................... 458

Petra ČERNÍKOVA: Business Cycle Analysis of the Core and Periphery Countries in the EMU ...................................... 471

Iva NEDOMLELOVÁ - Aleš KOCOUREK: Polemika o vztahu neokla-

sické produkční funkce a teorie rozdělování....................... 492

Robert ŠTEFKO - Jozef HABÁNIK - Ivana BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVA: Marketingové inštrumentárium v procese akceptácie projektov pri akcelerácii rozvoja zaostávajúcich regiónov............ 512

Vladimír GONDA: Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju

a popularizácii modernej ekonómie.............................. 527

Recenzie

MACHKOVÁ, Hana a kol.: International Marketing - Peter Baláž

543

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz