> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2010

Záznam přidán/aktualizován: 27. srpen 2010 v 11.28 hod.

Ekonomie

Economics

Hidden Cooperation or Competition among Industrial Production Branches: Some Results for the Slovak Republic...................................6

Skrytá forma kooperácie alebo konkurencie medzi odvetviami priemyselnej výroby: prípad Slovenskej republiky

Magdaléna Freňáková, Vladimír Gazda, Jana Jasovská

Poslanecké dotace v kontextu implikací pro regionální rozvoj.............16

Parliamentary Grants In the Context of the Implications for Regional Development David Hána, Marie Macešková

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Application of the Corporate Culture in the Field

of School Management..............................................................................26

Aplikace konceptu kultury organizace do školského managementu Ludvík Eger

Selected Actual Aspects of Employees Remuneration in Small

and Medium-Sized Companies.................................................................33

Vybrané problémy odmeňovania zamestnancov v malých a stredných podnikoch Katarína Zimermanová

Management změny v transformujících se zařízeních

sociálních služeb........................................................................................45

Change Management in the Transformation Process of Social Services Institutions Jan Kostečka, Lada Furmaniková, Dita Štyvarová

Motivation as a Potential Variable to Explain Farmers Behavioral Change in Agricultural Technology Adoption Decisions.......................62

Motivace jako potenciální proměnná vysvětlující změnu chovaní zemědělců při rozhodování o volbě zemědělské technologie Chaminda Shaman Herath

Finance

Finance

Pojištění vývozních úvěrů v současné ekonomické situaci..................72

The Export Credit Insurance in Current Economic Situation Arnošt Böhm, Kristýna Tůmová

Analýza dlouhodobých vazeb na českém trhu úvěrů.............................83

Analysis oi Long-Run Relationships on the Credit Market Daniel Stavárek, Pavla Vodová

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Vzájemné postoje malých podniků a úřadů místní správy z pohledu relationship marketingu (výsledky empirického výzkumu)...................96

Mutual Attitudes of Small Enterprises and Local Authorities from the Point of View of Relationship Marketing (Results of Empirical Research) Růžena Lukášova, Alena Klapalová

Informační management

Information Management

Vizualizace vícerozměrných dat symbolovými grafy.............................114

Visualization of Multidimensional Data Using Symbol Plots Jaroslav Myslivec, Hana Skalská

Modelování kvality života pomocí rozhodovacích stromů..................130

Quality of Life Modelling Based on Decision Trees Jiří Křupka, Miloslava Kašparová, Pavel Jirava

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz