> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 8/2010

Záznam přidán/aktualizován: 6. září 2010 v 08.45 hod.

TÉMA: SELHÁNÍ

Příčiny a důsledky selhání v roli vůdce, Jan Urban................................12

Přiznávejte své chyby......................................................................................14

Jste připraveni odrazit se ode dna?............................................................15

Nejlepší praktiky vás daleko nedovedou..................................................18

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Jak změnit firemní kulturu.............................................................................20

Jaká je budoucnost procesního řízení, Endre Tóth................................23

Proč podniky neexperimentují....................................................................27

V Česku přibylo zahraničních živnostníků...............................................27

Fúze a akvizice: jak předejít rizikům, MichalMišun...............................28

Jak zvládnout realizaci strategie.................................................................30

Strategie územního celku, Zuzana Stefanovová, Václav Lednický...33

EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Obchodní tým a výkonnost firmy, Kamil Krč...........................................36

Jak dovést zaměstnance k lepšímu výkonu, Václav Jung....................39

Klíč k úspěšnosti firmy: spokojení zaměstnanci......................................41

Samopochvala nesmrdí, Jan Purkert..........................................................42

Bankovní franchisa: dobrý sluha, špatný pán, Pavel Vosoba..............44

Zpětná vazba od zákazníků..........................................................................45

Insolvenční návrh a zneužití práva, Bohumil Havel...............................46

Úspěšný management technologií............................................................48

Vítězné tažení cloud computingu................................................................49

SPECIÁL: CSR

Podniky očekávají od vlády iniciativu.......................................................50

Software od Siemensu hospodaří s energií............................................50

Firemní dárcovství - úsporná cesta...........................................................52

Podpořte obnovu krajiny s ČSOB...............................................................53

SAP pomáhá kontrolovat emise.................................................................53

CSR vyžaduje změnu myšlení, Jakub Vlk..................................................54

CSR je investice, ne mecenášství, Jiří Kukačka........................................54

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Závistivost škodí vám i firmě........................................................................56

Žádný strach před lítostí..................................................................................60

Kritické myšlení pro lídry 21. století...........................................................61

Pět tajemství velkých inovátorů..................................................................62

Mlčení je nejhorší zpětná vazba..................................................................63

KARIÉRA

lacocca: Vlastní životopis, Jan Kapoun.......................................................64

Práce a soukromí: jak je sladit, Iveta Němečková...................................68

Musíme být psychicky odolní?..................................................................69

Manažer a jeho šašek, Jan Purkert..............................................................70

Revoluční koncept programů MBA a LLM...............................................71

PŘÍLOHA: RAKOUSKO: VÝZNAMNÝ PARTNER

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz