> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 9/2010

Záznam přidán/aktualizován: 20. září 2010 v 12.05 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

* Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

* Snaha Evropské komise o zjednodušení vysílání pracovníků v rámci nadnárodních společností (JUDr. Ladislav Smejkal, Kristýna Vondráčková)

Téma měsíce

* Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (Ing. Ivan Tomší)

Pracovní právo

* Otázky a odpovědi ze Mzdové praxe (Ing. Alena Chládková)

* Skončení zaměstnání - racionálně a bez emocí (pokračování) (JUDr. Jaroslav Jakubka)

Mzdy a platy

* Platy. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1.10.2010 (Ing. Alena Chládková)

Zdravotní pojištění

* Zdravotní pojištění při ztrátě zaměstnání (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

* Uznání invalidity a rozvázání pracovního poměru (JUDr. Petr Bukovjan)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

Evropská unie a svět

* Sociální zabezpečení ve vybraných státech Latinské Ameriky - důchodové systémy (Ing. Lourdes Gabriela Daza Aramayo)

Zaměstnanost

* Evidence uchazeče o zaměstnání a nejčastější "sankční" způsoby jejího skončení (JUDr. Jaroslav Stádník)

Pracovní vs. obchodní právo

* Souběžný výkon manažerských pozic v pracovněprávním a obchodněprávním vztahu (JUDr. Bořivoj Šubrt)

* Problematiky souběžného výkonu pracovněprávní a obchodněprávní pozice jednou osobou (JUDr. Jaroslav Škubal)

Názory, stanoviska

* Za zrovnoprávnění manželství a registrovaného partnerství v pracovním právu (JUDr. Martin Štefko)

Personalistika

* Strategie řízení lidských zdrojů v (nejen) kritických situacích (Ing. Jiří Stýblo)

Termínový kalendář

* Září, říjen 2010

Otázky a odpovědi

* Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz