> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2010

Záznam přidán/aktualizován: 20. září 2010 v 12.15 hod.

Lukáš Buzek: Normativita ................... 857

Alena Krunková: Efektivnost' priamej demokracie v Slovenskej republike............................ 905

František Helešic: K sociálním družstvům (Úvahy nad jejich právní regulací)........................... 921

Lubomír Grúň: K některým aspektům padělání a pozměňování platebních prostředku ...................... 937

INFORMACE

Petra Jelínková: Pojednáni o ilační povinnosti ......... 953

RECENZE A ANOTACE

Jiří Švestka: Monika Pauknerová, Michal Tomášek et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století, IV. svazek: Proměny soukromého práva, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, 425 s....... 962

Alena Kristková: Koudelka, Z., Růžička, M., Vondruška, F.: Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2010 ............................. 970

Alena PauliČková: Cirák, J. a kol.: Ochrana a vymožitel'nosť subjektivných občianskych práv po vstupe do Európskej únie, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica 2009, 443 s........ 972

Alena PauliČková: Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka: Základy slovenského obchodného práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 143 s...................... 975

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz