> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 3. prosinec 2008 v 13.09 hod.

ČLÁNKY

Jiřina Růžková: Úvod.........................................................................229

Milan Kučera: Padesát let hodnocení populačního vývoje České republiky ......................230

Jiřina Kocourková: Současný „baby-boom\" v České republice a rodinná politika.................240

Jitka Rychtaříková: Nové metody demografické analýzy.........................................250

Petra Berrová: Zjišťování národnosti obyvatelstva při sčítáních lidu na našem území

v minulosti a dnes...........................................................................259

Eduard Maur. Přehled vývoje české historické demografie......................................268

Bronislav Šprocha: Úmrtnosť rómskej populácie na Slovensku ..................................276

Květa Kalibová: Populace světa v letech 1950-2007............................................288

SČÍTÁNÍ LIDU

Pavel Čtrnáct: Sčítání lidu 2011 už má legislativní základ...................................297

RECENZE

Irsko o rovnosti (Michaela Němečková)........................................................299

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Frankofonní země o demografii.............................301

BIBLIOGRAFIE.................................................................................303

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz