> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2010

Záznam přidán/aktualizován: 5. říjen 2010 v 08.04 hod.

Jan Hanousek, Evžen Kočenda: Vnitrodenní tvorba cen na akciových trzích nových států EU

(Effector Intraday Information Flow on the Emerging European Stock Markets).............435

Tomáš Holinka: Proces učení a transparentnost centrální banky (Learning Process

and Transparency of Centra! Bank)....................................458

Ladislav Krištoufek: Dlouhá paměť a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX

v letech 1999-2009 (Long-Term Memory and Its Evolution in Returns of Stock Index PX

between 1997 and 2009).......................................... 471

Eduard Baumôhl, Mária Farkašovská, Tomáš Výrost: Integrácia akciových trhov:

DCC MV-GARCH model (Stock Market Integration: DCC MV-GARCH Model)..............488

Tomáš Tichý: Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

(Examination of Portfolio Currency Risk Estimation by Means of Levy Models)..............504

Pavel Dvořák: Mimorozpočtové důvody růstu veřejného zadlužení (Off-Budgetary

Reasons of the Growing Public Indebtedness)..............................522

Tomáš Želinský: Analýza chudoby na Slovensku (Analysis of Poverty in Slovakia

Based on the Concept of Relative Deprivation)..............................542

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Miroslav Šepták: Postaveni hospodářských dějin na vysokých školách (Economic History

Status on Universities)...........................................566

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE Ladislav Blažek: Příčiny a důsledky krize z pohledu podnikové sféry

(Causes and Consequences of the Crisis from Corporate Sphere Perspective).............568

Marek Rojíček: Národní účetnictví - inspirace pro rozhodování (National Accounting -

an Inspiration for the Decision Making)..................................572

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz