> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 9/2010

Záznam přidán/aktualizován: 5. říjen 2010 v 08.05 hod.

ÚVODNÍK

Jen účinné poradenství osloví klienty (Jan Barta) 1

FOKUS: BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET 8-11

Svět platebních karet se mění před očima (Karel Machala) 8

Marie Hešnaurová: Platební karty a vývoj v SEPA 9

František Jungr: Zneužití karet je v ČR desetkrát nižší 10

ROZHOVOR

Pavel Řehák: Místo, kde mohu měnit věci 12 SVĚTOVÉ FINANCE

Vnímání krize není pouze negativní (Helge Bóschenbróker, David Kneř) 14

Svět byznysu se po krizi natrvalo změnil 15

MĚNA A REGULACE

Jak zabránit další krizi a obnovit důvěru spotřebitelů? 16

SPECIÁL: ROSTOUCÍ ROLE CSR 18-21

CSR není jen firemní altruismus 18

Anketa: CSR jako faktor dlouhodobého úspěchu 19

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Analýza: Proč jsou poplatky pro banky důležité? (Aleš Rod) 22

Jiří Paloch: Firemní bankovnictví má opět svůj význam 24

Variabilní úroková sazba hypotečního úvěru: ano, či ne? (Martin Vašek) 26

Jak Češi přistupují k bankovním produktům? 28

Bankovní sektor v době pokrizové: návrat k zákazníkovi (Petr Bučík) 30

POJIŠŤOVNICTVÍ

Důvěryhodný reporting (Kateřina Lhotská) 32 MARKETING

Ivana Vávrová: Co je Lead Generation marketing? 34 MANAGEMENT

Řízení retailových pohledávek (Petr Tecl) 36

Outsourcing jako strategie budoucnosti (Antonín Hamřík, Lukáš Zmátlík) 37

NA ZÁVĚR

Je role auditora efektivní? (Petr Kříž) 40 SUPPLEMENT: EXISTUJE RECEPT NA ÚSPĚŠNÉ ICT V BANCE?

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: J. Starý

EDITORIAL

Only Efficient Consultancy Will Address the Clients 1 FOCUS: PAYMENT CARD FUTURE 8-11 INTERVIEW

Pavel Řehák: Place Where Things Can Be Changed 12 WORLD FINANCE

Perception of the Crisis Is Not Only Negative 14 Business World Has Permanently Changed after the Crisis 15

CURRENCY AND REGULATION

How to Prevent a Further Crisis and Renew Consumers' Confidence? 16

SPECIAL: INCREASING ROLE OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 18-21 COMMERCIAL BANKING

Analysis: Why Are Fees Important for Banks? 22

Jiří Paloch: Corporate Banking Significant Again 24

Variable Rate Mortgage Loans: Yes or No? 26

How Do the Czechs Approach Banking Products? 28

Banking Sector in the Post-Crisis: Return to Customers 30

INSURANCE

Reliable Reporting 32 MARKETING

Ivana Vávrová: What Is the Lead Generation Marketing? 34 MANAGEMENT

Retail Debt Management 36 Outsourcing as a Strategy of the Future 37

CONCLUSION

Is the Auditor's Role Efficient? 40 SUPPLEMENT: DOES A RECIPE EXIST FOR A SUCCESSFUL ICT IN THE BANK?

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz