> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2010

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2010 v 14.30 hod.

Karel Eliáš: Masky a démoni (O přístupech soukromého práva

k právnickým osobám)....................1097

Marek Káčer: Niekoľko poznámok ku koncepcii formálnych prameňov práva ..........................1114

Vojtech Belling: Ústava a proces emancipace moci .......1135

Jiří Šouša, Martin Štefko: Smrt zaměstnavatele a její důsledek pro

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů .....1151

Lenka Bezoušková: Několik poznámek k sunnitským právním školám a taqlídu.........................J158

INFORMACE

Zbyněk Šín: Informace o současné legislativě v Číně.......1172

RECENZE A ANOTACE

Zdeněk Masopust: A. Gerloch, M. Tomášek et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století • II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva, Karolinum, Praha 2010, 367 s..........1177

Alena Pauličková: Bělohlávek, A. J.: Mezinárodní právo soukromé evropských zemí - překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace, 1. vydanie C. H. BECK, Praha 2010, 1196 s...................1181

Alena Pauličková: Konečný, S., Konečný, B.: Otvorená komunálna politika - teória a prax, MAYOR, s. r. o. Bratislava 2009, 291 s.............................1183

Kateřina Ronovská: Hopt, J. K., von Hippel, T. (eds.): Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations, Cambridge University Press, 2010, 991 s..................1185

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Renáta Sinová: Zpráva o průběhu mezinárodní konference Proces-něprávní regulace vztahů vyplývajících z práva rodinného na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ........1188

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz