> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 3. prosinec 2008 v 13.09 hod.

Editorial (Marek Skovajsa) ........................................... 3

STATI

Margaret S. Archer: Lze najít pojítko mezi vysvetlením a porozumením?........ 7

lva Smídová, Klára Janoušková, Tomáš Katrňák: Faktory podmiňující

vzdelanostní aspirace a vzdelanostní segregaci dívek a chlapců v českém

vzdělávacím systému............................................. 23

Martin Kreidl: Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly

v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami?........... 55

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Ema Hrešanová, Jaroslava Hasmanová Marhánková: Nové trendy

v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami............... 87

Dana Sýkorová: Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů...... 223

Olga Nešporová: Veřejná připomínka smrti - pomníčky u silnic obětem

dopravních nehod............................................... 139

DISKUSE

Pavel Machonin: Obhajoba realistického pojetí modernizace.

Poznámky k článku prof. Árnasona a dalším polemikám................. 167

JUBILEUM

Vědec, který obohatil nejen sociologické myšlení. Profesor Jiří Musil

osmdesátiletý (Martin Hampl)..................................... 277

Ohlédnutí za jedním přátelstvím. Profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám

(Ray Pahl)..................................................... 181

O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě (Claire Wallace)................. 284

Gellnerovec Jiří Musil (Petr Skalník)..................................... 187

Akihiro Ishikawa sedmdesátiletý (Ota Sedláček, Zdenka Mansfeldová)........... 189

SYMPOZIUM

Jerzy J. Wiatr a jeho pojetí politiky ve středovýchodní Evropě (Michal Kubát)..... 193

Sociologický ústav AV ČR, v.v.L, Praha Institute of Sociology, Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

RECENZE

Miloslav Petrusek: Společnosti pozdní doby (Jiří Šubrt)...................... 207

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu.

Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity (Marie Bahenská)..... 210

Jaroslav Otčenášek: Nemci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního

PodještSdí (Lukáš Novotný)........................................ 214

Aleš Sekot: Sociologie sportu (Arnošt Svoboda)............................. 227

Nancy T. Ammerman (ed.): Everyday Religion. Observing Modem

Religious Lives (Zdeněk R. Nešpor)................................. 219

Sanford F. Schräm, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter.

Debating Knowledge, Research, and Method (Marek Skovajsa)............ 222

ZPRÁVY

Letní škola metod a technik ECPR (Kateřina Vojtíškova, Karel Kouba)........... 229

Archiválie obnovené Společnosti pro sociální bádání (Zdeněk R. Nešpor)......... 232

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz