> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 10/2010

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2010 v 14.31 hod.

Vůdci pro dnešní dobu.....................................................................................12

Mladí požadují dynamičtější kariéru...........................................................14

Krize spolupráce, Jaroslav A. Jirásek............................................................15

Německý,,motor" evropského sjednocení, Jaroslav A Jirásek...........17

Jsou originální myšlenky věcí náhody, Radek Dráb...............................18

Klíčem k úspěchu jsou schopní lidé............................................................20

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Změna pro změnu.............................................................................................22

Tržní a netržní strategie...................................................................................25

Jak vytvořit netržní strategii...........................................................................28

Strategické válečné hry v podnikání..........................................................29

Dodavatelské řetězce: nová kritéria............................................................30

Mizející hranice odvětví: výzva a šance.....................................................33

Korupce - nekonečný příběh, Jaroslav A. Jirásek....................................36

EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Když je třeba snížit náklady............................................................................38

Jak si udržet ty nejlepší.....................................................................................42

Někteří manažeři tají svou kvalifikaci..........................................................45

Lze předvídat vůdcovská selhání?...............................................................46

Opatrnost, matka českých manažerů..........................................................47

Sociální sítě a trh práce.....................................................................................48

A vy jste kdo?........................................................................................................49

Prevence jako podnikatelská příležitost.....................................................49

Používáte správný komunikační nástroj?, Michal Kaska.......................50

Bankovní sektor čekají změny, Pavel Závitkovský....................................52

SPECIÁL: BENEFITY

Benefity motivovat nedokážou, Branislav Hunčík,

Markéta Krejčová.................................................................................................54

Volnočasové benefity a životní pohoda.....................................................57

V době krize firmy volí benefity.....................................................................58

Vysoká výkonnost v době krize, Jakub Heřmánek..................................60

Češi se stravenek vzdát nechtějí....................................................................61

SPECIÁL: BPM

Měříte svoje procesy?, Jaroslav Běhal.........................................................62

Konec nekonečných implementací, Jan Petr............................................64

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Jak chtít po lidech méně a získat více..........................................................66

Jak na paměť v manažerské praxi, Ivana Hospodářova........................69

Andrew S. Grove: High Output Management, Jan Kapoun................72

Mentorování a generace Y................................................................................76

Potenciál: to nejcennější, co máme, Pavel Náhlovský...........................78

Charisma lze měřit................................................................................................80

Pomlouvejte pozitivně........................................................................................81

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz