> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2010

Záznam přidán/aktualizován: 8. prosinec 2010 v 09.13 hod.

Šárka Laboutková, Milan Žák: Lobováni v Evropské unii a v České republice (Lobbying

in the European Union and Czech Republic)...............................579

Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková: Problémy obecné metodologie ovlivňuji neuspokojivý stav

ekonomické vědy (How Do Common Methodology Problems Affect the Unsatisfactory Status

of Economic Science)...........................................595

Lukáš Kovanda: Kriticky realismus: ontologicka baze postkeynesovske ekonomie

(Critical Realism as an Ontological Basis of Post-Keynesianism).....................608

Ladislava Grochová, Tomáš Otáhal: Podnikaní a ekonomicky rozvoj: Jaky je rozdil mezi

neorakouskou a novou institucionální ekonomii? (Entrepreneurshipand Economic Development:

What Is the Difference between Austrian and New Institutional Approaches?)..............623

Jaroslav Krameš: Výuka politických věd a ekonomické myšleni v první polovině devatenáctého

stoleti v Eeskych zemich (Education of Political Economy and Economic Thought in the Czech

Lands in the First Half of the 19th Century)................................641

Jan Melichar, Milan Ščasný, Jan Urban: Hodnoceni smrtelných rizik na trhu práce:

studie hedonicke mzdy v ČR (The Valuation of Risks in the Labour Market: Hedonic Wage

Study in Czech Republic).........................................657

KONZULTACE • CONSULTATIONS

Marek Vochozka: Vývoj metod komplexního hodnocení výkonnosti podniku (Development

of Methods for Comprehensive Evaluation of Business Performance)..................675

Marek Loužek: Protestantská etika a duch kapitalismu (The Protestant Ethic and the Spirit

of Capitalism)................................................689

EKONOMICKÁ LITERATURA • THE ECONOMIC LITERATURE Tomáš Cipra: Konstrukce model6 pro ekonomickou praxi (Constructing Models

for the Economic Practices)........................................705

Petr Teplý: Komplexní pohled do světa financi a bankovnictví z dilny prof. Poloučka

(A Comprehensive Look at the World of Finance and Banking from the Mint of Prof. Polouček).....709

Jaroslav Kita: Medzinarodne ekonomické vzfahy - aktuálny a kompletny Studijný text

(International Economic Relations-An Actual and Complex Educational Text).............714

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz