> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 10/2010

Záznam přidán/aktualizován: 10. prosinec 2010 v 10.33 hod.

ÚVODNÍK

S penzijní reformou přijde i reforma důchodců (Tomáš Matoušek) 1

FOKUS: DEVIZOVÉ TRHY JAKO NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ TRH 8-11

Trendy na devizových trzích (Karel Machala) 8

Prověřených derivátu není třeba se bát 9

Jaromír Šindel: Devizový trh v ČR je stále méně likvidní než před krizí 10

ROZHOVOR

Peg Reed: Do ČR míří nový online broker 12 SVĚTOVÉ FINANCE

Reforma regulace finančních trhu v Kanadě (Michal Tomášek) 14

Vývoj ohrožených pohledávek v Evropě (Roman Kalous, Petr Kříž) 16

Nejbezpečnější banky roku 2010 18

MĚNA A REGULACE

Vliv měnové politiky na úrokové sazby (Jiří Skop) 22 Finanční krize a měnová politika (Eva Zamrazilová) 20

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Používání IBAN a BIC u přeshraničních převodů (Otakar Schlossberger) 22 MANAGEMENT

Větší jistota v nejistých časech? (Zenon Folwarczny) 24

Banky vyhledávají kvalitní kanceláře (Pavel Domalewski) 26

Investice do nemovitostí z daňového pohledu (Luděk Hrubý, Tomáš Papoušek) 28

TECHNOLOGIE

Čeněk Navrátil, Jan Jírovec: Inovace a vizualizace online bankovnictví 30 RISK MANAGEMENT A DISTRIBUČNÍ KANÁLY

Risk management a alternativní distribuční kanály v bankách (Jiří Živnustka) 32

Příležitosti a výzvy nejen pro finanční sektor (Eva Rackova) 34

Bezpečnost internetového bankovnictví 36

Vítězí schopnost přizpůsobení se (Flavio Paláci) 37

NA ZÁVĚR

Nová direktiva o nettingu na obzoru (Martin Pros) 40 SUPPLEMENT

KOUZLO? NE! DIGITALIZACE BANKOVNÍHO SEKTORU V ČR

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: RADOVAN MÍCA

EDITORIAL

Pension Reform Will Come Hand in Hand with Reform of Pensioners 1 FOCUS: FOREIGN EXCHANGE MARKETS AS THE LARGEST FINANCIAL MARKET 8-11 INTERVIEW

Peg Reed: New Online Broker Is Heading to the Czech Republic 12 WORLD FINANCE

Reform of Financial Market Regulation in Canada 14

Developments of Non-Performing Receivables in Europe 16

The Safest Banks in 2010 18

CURRENCY AND REGULATION

Monetary Policy Effect on Interest Rates 22 The Financial Crisis and Monetary Policy 20

COMMERCIAL BANKING

The Use of IBAN and BIC in Cross-Border Credit Transfers 22 MANAGEMENT

Greater Certainty at Uncertain Times? 24

Banks Are Looking for High-Quality Offices 26

Property Investment from the Tax Point of View 28

TECHNOLOGY

Čeněk Navrátil, Jan Jírovec: Online Banking Innovation and Visualization 30 Risk management and distribution channels

CONCLUSION

New Netting Directive on the Horizon 40 SUPPLEMENT

MAGIC? NO! DIGITALIZATION OF THE CZECH BANKING SECTOR

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz