> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 11/2010

Záznam přidán/aktualizován: 10. prosinec 2010 v 10.34 hod.

Druhá vlna krize - křehký růst ve střední a východní Evropě (Jiří Moser) 1

FOKUS: PENZIJNÍ REFORMA A JEJÍ RIZIKA 8-11

Důchodová reforma bez černobílých brýlí (Karel Machala) 8

Vladimír Pikora: Fondový systém není bez rizik 10

ROZHOVOR

Magdalena Souček: Jedinou jistotou je nejistota 12 SVĚTOVÉ FINANCE

Začátek konce bankovního tajemství? 14

Nobelovu cenu za ekonomii si rozdělí trio ekonomů za analýzy trhu práce 16

PŘÍLOHA: FINANCOVÁNÍ MUNICIPÁLNÍCH PROJEKTŮ 17-24

Financování obecních projektů v době nejistých příjmů(Věra Kameníčkové) 17/1

Samosprávy víc preferují úvěry 18/11

ČMZRB nabízí městům a obcím tři aktuální programy 19/111

Projekty bez dotačního spolufinancování jsou výjimkou (Jana Chuchvalcová) 20/IV Optimalizace refinancování závazků dceřiných společností města (Ondřej Kmoch) 22/VI

Instrument, který může městu pomoci, ale ne za každou cenu (Ivan Ryšavý) 22/VI

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Efektivní změna pravidel (Josef Tauber) 25 Jinak strukturovaná loajalita: Loajalita a spokojenost zákazníků bank (Lenka Šilerová) 26

SPECIÁL: FRANŠÍZA VE FINANČNÍM SEKTORU 28-31

Franšíza v retailu přináší dynamiku (Pavel Vosoba) 28

Bankovní franšíza - dobrý sluha, špatný pán 29

Radim Štantejský: Výběr partnera je klíčový 30

TECHNOLOGIE

BPM: Konec nekonečných implementací (Jan Petr) 32

Business Process Management: Vy ještě neměříte svoje procesy? (Jaromír Běhal) 33

Nová éra ochrany údajů o platebních kartách (David Matějů) 34

LEASING A FACTORING

Jiří Matula: V příštím roce očekávám růst obchodů 36

Blýská se na lepší časy 38

NA ZÁVĚR

Centra s přidanou hodnotu (Hripsime Nalbandyan) 40 SUPPLEMENTY: FP GUIDE - FONDY; VOZOVÝ PARK PRO BUSINESS II

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHÍV ERNST & YOUNG

CONTENTS

EDITORIAL

The Second Wave of the Crisis - Fragile Growth in Central and Eastern Europe 1 FOCUS: PENSION REFORM AND ITS RISKS 8-11 INTERVIEW

Magdalena Souček: Uncertainty Is the Only Certainty 12 WORLD FINANCE

Is It a Beginning of the End of Banking Secrecy? 14 The Nobel Prize in Economics Will Be Shared by Trio of Economists 16

SUPPLEMENT: FINANCING OF MUNICIPAL PROJECTS 17-24

COMMERCIAL BANKING

Efficient Change in the Rules 25

Loyalty Structured in a Different Way: Loyalty and Satisfaction of Bank Customers 26

SPECIAL: FRANCHISE IN THE FINANCIAL SECTOR 28-31

TECHNOLOGY

BPM: The End of Never-Ending Implementations 32

Business Process Management: You Do Not Measure Your Processes Yet? 33

The New Era of Protection of Payment Cards' Data 34

LEASING AND FACTORING

Jiří Matula: I Expect an Increase in Trading Next Year 36 Things Are Looking Up 38

CONCLUSION

Value Added Centers 40 SUPPLEMENTS: FP GUIDE - FUNDS; BUSINESS FLEET II

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz