> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2010

Záznam přidán/aktualizován: 13. prosinec 2010 v 09.31 hod.

Ivetta Macejková: K otázke ústavnosti Špeciálneho súdu v SR . . 1193 Jan Malíř: Bosphorus pět lei poté: příliš mnoho povyku pro nic? . 1218 František Novák: Legislativa ČR v roce 2009 - kvantitatívni přehled .............................1247

Lenka Vostrá: Maďarská kodifikace soukromého práva se zřetelem

k právu rodinnému......................1263

RECENZE A ANOTACE

Vladislav David: František Zbořil: Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost, vydalo Nakladatelství Leges, s. r. o., Praha 2010, 434 s...................1274

Jana Ondrovičová: Veronika Bílková: Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví? I. vydání, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, 178 s.....1275

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Radek Jurčík: Veřejné zakázky a PPP projekty - legislativní změny a trendy v EU a dalších zemích se zaměřením na úspory veřejných prostředků, centrální akvizice, elektronické zadáváni, protiko-rupční postupy a sociální aspekty...............1279

Tomáš Gřivna, Zdeněk Kiihn: 18. mezinárodní kongres srovnávacího práva..........................1281

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz