> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 12/2010

Záznam přidán/aktualizován: 7. leden 2011 v 12.04 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

* Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Téma měsíce

* Nové parametry sociálního pojištění (JUDr. Jan Přib)

Pracovní právo

* Zdravotní volno a otázky související (Ing. Alena Chládková)

Termínový kalendář

* Prosinec 2010, leden 2011

* Změny od 1. ledna 2011

Pracovní právo

* Skončení zaměstnání - racionálně a bez emocí (pokračování) (JUDr. Jaroslav Jakubka)

Zdravotní pojištění

* Podávání některých žádostí ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Sociální zabezpečení

* Správní delikty zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení (Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.)

Judikatura

* Splatnost mzdy a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (JUDr. Petr Bukovjan)

* Vztah splatnosti mzdy (platu) a výplatního termínu (JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Bořivoj Šubrt)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

Zaměstnanost

* Povolení k zaměstnání (JUDr. Jaroslav Stádník)

Personalistika

* Metody a nástroje hodnocení (Doc. JUDr. Jan Urban, CSc.)

Otázky a odpovědi

* Otázky a odpovědi

Rekapitulace

* Tematický obsah časopisu za rok 2010

* Rekapitulace 58. ročníku časopisu Práce a mzda

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz