> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 12/2010

Záznam přidán/aktualizován: 7. leden 2011 v 12.05 hod.

ÚVODNÍK

Příležitost pro chytrou a moderní pojišťovnu (Jiří Strnad) 1

FOKUS: KOMODITY VE SVĚTĚ INVESTIC A FINANCÍ 8-11

Komodity lámou rekordy (Karel Machala) 8

Jsou komodity stále správná volba? (Petr Břicháč) 9

Karol Piovarcsy: Obrovský zájem o komodity je i v ÚR 11

ROZHOVOR

Jitka Pantůčková: Komunikace mezi všemi hráči na trhu je nezbytná 12 SVĚTOVÉ FINANCE

Objem globálních plateb roste navzdory dopadům krize 15 Nová pravidla a povinnosti pro finanční instituce

(Veronika Cmielová, Vlastimil Řehák, Jana Vlčková) 16 MĚNA A REGULACE

Jaké změny pravidel z Basileje hrozí bankám? (Jakub Černý) 18

Architektura dohledu se mění (Martina Petrušová) 20

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Lubor Žalman: Mají banky opravdu to nejhorší za sebou? 22

Změny chování na hypotečním trhu (Irena Zatloukalová) 24

Oživení českého realitního trhu 26

Perspektiva financí pro municipality (Tomáš Kulman) 27

Grant Carson: Klient v centru toho, co děláme 28

PŘÍLOHA: POJIŠŤOVNY A PODPORA IT 29-33

Zdrženlivý optimismus: Pokrizové vyhlídky českého pojistného trhu 29

Propojištěnost bez klientského přístupu zvyšovat nelze (Jan Kopecký) 30

Nevyhnutelný přechod k online prodeji pojištění (Dalibor Němec) 32

Nový standard o pojistných smlouvách otevírá řadu mimořádných příležitostí 33

TECHNOLOGIE

Zákaznické portály doby papírové a doby elektronické (Jan Petr) 34 NA ZÁVĚR

Ocenění mladých českých ekonomů (Michal Skořepa, Petr Jakubík) 40

FOTO NA TITULNÍ STRANE: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Opportunity for a Clever and Modern Insurance Company 1

FOCUS: COMMODITIES IN THE WORLD OF INVESTMENT AND FINANCE 8-11 INTERVIEW

Jitka Pantuckova: Communication among All Players on the Market Is Necessary 12 WORLD FINANCE

Global Payments Are Growing Despite the Effects of the Crisis 15

New Rules and Duties for Financial Institutions 16

CURRENCY AND REGULATION

What Changes in the Basel Rules Are Posing a Threat to Banks? 18

Architecture of Banking Supervision Is Changing 20

COMMERCIAL BANKING

Lubor Zalman: Are Banks Really Through the Worst? 22

Changes in Mortgage Market Behaviour 24

Revival of the Czech Property Market 26

Prospects for Municipality Finance 27

Grant Carson: Client in the Centre of What We Are Doing 28 Attachment: insurance companies and it support 29-33

TECHNOLOGY

Customer Portals of the Period Of Paper and the Period of Electronics 34 CONCLUSION

Awarding Prizes to Young Czech Economists 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz