> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 12. leden 2011 v 12.45 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

* Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Mgr. Lenka Kubeková)

Termínový kalendář

* Leden, únor

Téma měsíce

* Změny ve zdaňování mezd od roku 2011 (Katarína Dobešová)

Pracovní právo

* Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2011 (JUDr. Bořivoj Šubrt)

* Dohoda o provedení práce od 1.1.2011 (Ing. Alena Chládková)

Mzdy a platy

* Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (JUDr. Ladislav Trylč, JUDr. Eva Rothová)

Zaměstnanost

* Zelená a modrá karta (Mgr. Veronika Paseková)

Zdravotní pojištění

* Zdravotní pojištění po 1. lednu 2011 (Ing. Antonín Daněk)

* Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění po 1.1.2011 (Ing. Antonín Daněk)

Sociální zabezpečení

* Úsporná opatření v sociálním pojištění od roku 2011 (JUDr. Jan Přib)

Judikatura

* Postavení vedoucího zaměstnance jmenovaného před 1.1.2007 (JUDr. Petr Bukovjan)

* Neomluvená absence, nebo překážka v práci? (JUDr. Petr Bukovjan)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Suchá)

Personalistika

* Jak vytvářet a řídit týmy (Doc. Ing. Jan Urban, CSc.)

Názory, stanoviska

* Výkladová stanoviska AKV (IV)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz