> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 12/2010

Záznam přidán/aktualizován: 12. ledna 2011 v 12.46 hod.

Postavení ručitele při vyměření cla a daní celními orgány (JUDr. Jan Loděk).................................................... 3

Ochrana práv daňového subjektu podle daňového řádu (JUDr. Alena Kohoutková)........................................ 12

Soustava veřejných fondů ve vybraných státech střední Evropy a jejich úloha v podpoře

hospodářského růstu (Mgr. Michal Koziel)................................................................................................... 21

Ekologické daně v OECD (Petr Gola)............................................................................................................ 26

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 29

Rejstřík 2010.............................................................................................................................................. 31

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz