> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 12. leden 2011 v 12.48 hod.

Vladimír Balaš: Konflikt mezi protichůdnými nebo domněle protichůdnými závazky vyplývajícími z práva ES/EU a mezinárodně právní ochrany investic v souvislostí s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.................. 1

Pavel Ondřejek: Účinky lidských práv v soukromém právu . . . 33

František Novák: Legislativa ČR v roce 2009 - analytický a komparativní pohled ........................ 53

Martin Vernarský: Zásada zákonnosti a konflikt princípov daňového konania......................... 68

RECENZE A ANOTACE

Vojtěch Šimíčck: Friedrich Christian Schroeder, Herbert Küpper: Die rechtliche Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheil in Osteuropa, Pctcr Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2010............. 79

Michaela Uhlířová: Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll: České právní dějiny, 2. upravené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.. Plzeň 2010, 694 s........... 83

Martin Kohout: Libor Jan, Dalibor Janiš: Ad iustitiam et bonům commune: Proměny zemského práva v Českých zemích ve středověku a raném novověku. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2010, 299 s............................. 86

Alena Pauličková: Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár, 3. vydanie, C. H. Beck, 2010, 1 199 s.......... 87

Magdalena Pfeiffer: Czech Yearbook of International Law, Vol. I, Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis, eds.: A. J. Bělohlávek, V. Rozehnalová, Juris Publishing, Inc., Huntington -New York, 2010, 365 s.................... 88

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Urban: Zpráva z osmého ročníku mezinárodní konference věnované klinickému právnímu vzdělávání, která proběhla 6. - 9. července 2010 v anglickém Newcastlu............. 95

Hana Mullcrová: Zpráva o vědecké konferenci „Nástroje ochrany

životního prostředí role práva" ................ 97

Petr Dobiáš: Kolokvium katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze „Smlouva jako nástroj ochrany zájmů účastníků obchodně právních vztahů".......... 101

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz