> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 9/2010

Záznam přidán/aktualizován: 12. leden 2011 v 12.49 hod.

Antonín KLAS: Výskum ako faktor inovačného rozvoja............. 871

Herta GABRIELOVA: Nové trendy v európskej priemyselnej politike . . 888

Martin LÁBAJ: Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku 2005 ............................................ 909

Jiří ŠPALEK- Ondřej ČÁSTEK: Přínos učících se metod statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků................................................... 922

Peter BALÁŽ - Stanislav ZÁBOJNÍK: Contemporary Development of the Commodity Markets ~ Consequences and Challenges for the Revi-talization of the World Economy............................... 938

Josef ŠÍMA ~ Václav RYBAČEK: Bankovnictví divokých koček, minulost či přítomnost?........................................... 958

Glosy

Prínos Edmunda Phelpsa, nositeľa Nobelovej ceny, k rozvoju makroeko-nomickej teorie Menbere WORKIE TIRUNEH, Urban KOVÁČ . . . . 967

Recenzie

Co to je znalostní ekonomika a jak funguje?

KUZMIŠINOVÁ, Viera: Podniky - univerzity - samospráva (regióny) -Stanislav Palouček.......................................... 972

FRIC, Pavol - VESELÝ, Arnošt (eds): Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti - Eva Chovancová, Ivan Klinec....... 973

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz