> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 1/2011

Záznam přidán/aktualizován: 4. únor 2011 v 08.37 hod.

Rozpad eurozóny neklepe na dveře (Martin Kupka) 1

FOKUS: BANKY A POPLATKY 8-11

Měnící se svět bankovních poplatků (Karel Machala) 8

Patrik Nacher: Vysoké poplatky tlumí úvěrovou činnost 11

ROZHOVOR

Eva Zamrazilová: Finanční vzdělanost je v ČR překvapivé nízká (Jana Chuchvalcová) 12 FINANCE VE SVĚTĚ

Chce to jasný směr pro evropské platební systémy 15

„Mezera" Irska je velká, ČR malá 16

STRATEGIE

Anketa: Rok 2011 bude pro finanční sektor i pro ekonomiku klíčový 17

Rok 2011 se zapíše do dějin 20

REGULACE

Od ledna bez zbytečného rizika? (Tomáš Rozsypal, David Ondroušek, Jana Antošová) 22

Lze zabránit vzniku další krize? (Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková) 24

BANKY A FINANCE

András Hámori: ZUNO je unikátní a nezávislý brand (Pavel Čurda) 25

Analýza: Kam dopluje finanční sektor v oceánu nestability? (Petr Bučík) 26

SPECIÁL: NOVÝ ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 28-31

Zákon o spotřebitelském úvěru přináší větší ochianu spotřebitelů (Petr Kučera) 28

Martin Šubrt: Další regulace a nová zátěž pro banky 30

POJIŠŤOVNY

Juergen Weiss: Strategie pro cloud computing chybí (Pavel Čurda) 32

Pojišťovny v roce 2011: Klesající loajalita a rostoucí konkurence 33

Tomáš Matoušek: Rok 2010 byl pro penzijní fondy příznivý 34

TECHNOLOGIE

Anketa: Připravte se, budoucnost je tady! 36

Deset strategických technologií pro rok 2011 37

Efektivní využití dat (Jiří Zivnůstka) 38

NA ZÁVĚR

Ideální banka očima českých studentů 40

EDITORIAL

The Collapse of the Euro Area Does Not Tap on the Door 1 FOCUS: BANKS AND FEES 8-11 INTERVIEW

Eva Zamrazilová: The Financial Literacy in the Czech Republic Is Surprisingly Low 12 WORLD FINANCE

European Payment Systems Require a Clear Direction 15 The Irish "Gap" is Big, but that of the Czech Republic Is Small 16

STRATEGY

Survey: The Year 2011 Will Be of Key Importance for the Financial Sector

and the Economy 17

The Year 2011 Will Enter the History 20

REGULATION

From January without Useless Risk? 22 Can Further Onset of the Crisis Be Prevented? 24

BANKS AND FINANCE

András Hámori: ZUNO Is Unique and Independent Brand 25 Analysis: Where Will the Financial Sector Swim in the Ocean of Instability? 26

SPECIAL: THE NEW CONSUMER CREDIT ACT 28-31

INSURANCE COMPANIES

Juergen Weiss: Strategy for Cloud Computing is Missing 32

Insurance Companies in 2011: Falling Loyalty and Increasing Competition 33

Tomáš Matoušek: The Year 2010 Favourable for Pension Funds 34

TECHNOLOGY

Survey: Get Ready, the Future Is Here! 36

Ten Strategic Technologies for the Year 2011 37

The Efficient Use of Data 38

CONCLUSION

The Ideal Bank through the Eyes of Czech Students 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz